Obsługa klienta

Procedura obsługi klienta
W celu stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej kierujemy się następującymi wytycznymi:

1. Zapoznanie się z potrzebami klienta
Aby zaoferować Klientowi optymalne rozwiązanie przeprowadzane są szczegółowe rozmowy dotyczące potrzeb jakie musi spełniać projektowana infrastruktura.

2. Audyt istniejącej infrastruktury
W celu określenia zakresu prac jakie muszą zostać wykonane, przeprowadzany jest audyt istniejącej infrastruktury. Na podstawie audytu oraz potrzeb Klienta określamy zakres modernizacji infrastruktury.

3. Wstępne przygotowanie rozwiązania
W tym etapie przygotowywane są wstępne założenia oraz rozwiązania technologiczne pozwalające na zrealizowanie potrzeb klienta.

4. Przygotowanie specyfikacji sprzętowej
Po akceptacji rozwiązania wstępnego, przystępujemy do przygotowania szczegółowej specyfikacji sprzętowej wraz z kosztorysem. Na tej podstawie będzie możliwe przygotowanie projektu.

5. Opracowanie projektu
Przygotowanie projektu wdrożenia uwzględniającego wcześniejsze ustalenia z Klientem, opis zastosowanych technologii oraz specyfikacje produktów.

6. Dostarczenie sprzętu
Jeśli Klient nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego projektu oraz specyfikacji podpisywana jest umowa, która umożliwia przystąpienie do fazy dostarczenia sprzętu zgodnie z ustaloną specyfikacją.

7. Wdrożenie
Fizyczna instalacja sprzętu oraz jego konfiguracja zgodnie z wykonanym projektem.

8.Testy po wdrożeniowe i odbiór prac
Zakończenie wdrożenia kończy się przeprowadzeniem stosownych testów wdrożonych rozwiązań, odbiór ich przez Klienta odpowiednimi protokołami oraz przekazanie dokumentacji po wykonawczej.

9. Szkolenia
W ramach tego etapu przeprowadzane są praktyczne szkolenia administratorów systemu. 

Zapraszamy