Jak działa system ARGUS?

System pozwala na nałożenie tekstu z dowolnego źródła (np. kasy fiskalnej, wyświetlacza LCD, komputera PC itp.) na obraz z kamery ukazujący transakcję.

Stanowisko kasowe przed instalacją systemu ARGUS

 

Stanowisko kasowe po instalacji systemu ARGUS

W wyniku tego można zapisać całą informację na magnetowidzie lub dowolnym rejestratorze cyfrowym, odtworzyć ją w każdej chwili lub przechować wybrane obrazy i informacje na każdym nośniku (dysku twardym, płycie CD czy Pen-drive itp.)

Dzięki zsumowaniu tekstu z obrazem rejestrowanym przez kamerę użytkownik takiego systemu otrzymuje poszerzoną informację o obserwowanej transakcji. Urządzenie ARGUS jest, zatem znacznym poszerzeniem systemu monitoringu.

System ARGUS znajduje zastosowanie w aplikacjach z jedną kasą fiskalną oraz systemem nadzoru wizyjnego (kamera, dzielnik ekranu, multiplekser, rejestracja obrazów).

Podgląd kamery z zainstalowanym systemem Argus

W systemach obsługujących dwa i więcej źródeł danych (do 32 stanowisk) System Kontroli Kasowej ARGUS spełnia dwie funkcje: umożliwia podgląd i rejestrację obrazów z kamer wraz z danymi transakcji na ekranie podzielonym, ich rejestrację i odtwarzanie oraz dodatkowo zbieranie i obróbkę danych statystycznych i marketingowych (np. szybkość i dokładność pracy kasjerów, efektywne czasy pracy, najczęściej sprzedawane towary, profil klienta itd.).